Grondwerken

Vooraleer je kan beginnen met de eigenlijke grondwerken, moet het perceel bouwrijp zijn. Indien er bomen staan op de bouwgrond is ontbossen noodzakelijk. De voorbereiding van het terrein houdt in:

  • Bronbemaling
  • Verwijderen obstakels
  • Afgraven en stapelen teelaarde
  • Drainage 
  • Droogzuiging

Dan kunnen de eigenlijke grondwerken van start gaan. In eerste instantie gaat men een bodemonderzoek/sondering uivoeren.  Een bodemonderzoek is echter niet verplicht en relatief duur.Het is wel aangeraden om een bodemonderzoek uit te voeren omwille van volgende redenen:

  • Als je huis op termijn barsten vertoond en er wordt bewezen dat je eerder een sondering weigerde, tegen advies van de architect in, dan is het mogelijk dat de rechtbank jullie aansprakelijk stelt voor de barsten;
  • Als een sondering positief uitdraait en de grond is in uitstekende kwaliteit, dan zal er bij de bouw wellicht minder beton en/of metaal nodig zijn dan voorzien. Op die manier kan je dus meteen alle kosten van de sondering en de ingenieur terugwinnen.

Als dit allemaal achter de rug is kan je kiezen als jullie een kelder meenemen in jullie bouwproject. Hier kan je meer over lezen bij het rubriek kelder.