Fundering

Een fundering vangt het gewicht van het gebouw op.  De stabiliteit van de bodem bepaalt het type fundering. Een grondonderzoek is aangewezen om uit te maken hoe de bodem is samengesteld.
De fundering op staal is de meest toegepaste. De betonnen stroken worden in gleuven aangelegd op de plaatsen waar later de muren van de woning verrijzen. Bij een strokenfundering worden de sleuven met gewapend beton opgevuld. Bij het gebruik van een funderingsplaat krijgt het grondoppervlak een vloerplaat van gewapend beton over zich. Zo’n funderingsplaat biedt een oplossing voor terreinen waar de grond pas op grotere diepte voldoende draagkracht levert, en ook vaak voor woningen zonder kelder. Ook een paalfundering of putfundering is aangewezen bij percelen waarvan de grond pas op grote diepte over voldoende draagkracht beschikt. De paalfundering is een constructie van betonnen of houten palen die men in de grond aanlegt op punten waar het gebouw een grote druk zal uitoefenen. Bovenop deze palen komt een raster van balken in gewapend beton terecht. Bij een putfundering graaft men een put die men vervolgens opvult met beton.

Calcul en ligne des valeurs U

Recticel Insulation