Wat is het verschil tussen Mazout Normaal en Mazout Extra?

Mazout Normaal is gekend als verwarmingsgasolie met laag zwavelgehalte (0,1 %) . Dit type mazout beantwoordt aan de productspecificaties uit de Belgische norm voor 'verwarmingsgasolie Type B' NBN T 52-716

Mazout Extra noemen we ook warmingsgasolie met zeer laag zwavelgehalte (0.001%). Omdat dit type stookolie bijna geen zwavel meer bevat, zijn de SO2-emissies tijdens de verbranding bijna onbestaand.  Mazout Extra beantwoordt aan het Koninklijk Besluit van 3 oktober 2002 en de vernieuwde norm verwarmingsgasolie Type A NBN T 52-716.  

www.informazout.be