Wat heeft Eandis met REG te maken?

Eandis voert voor het gebied van de gemengde distributienetbeheerders de wettelijke verplichting uit om een jaarlijkse energiebesparing te realiseren .

Dit gebeurt op twee manieren:

  • via sensibilisering en informatie (vb beurzen, infosessies, folders, enz)
  • via premies voor specifieke energiezuinige toepassingen (deze staan beschreven in het REG-actieplan van Eandis).
Merk: