Waarom is mazout veilig?

Er bestaat geen twijfel over: mazout is een veilige brandstof. Het ontbrandt niet onder de 55° C en er is geen ontploffingsgevaar bij normale omgevingstemperaturen. Bovendien is het risico op CO-vergiftiging verwaarloosbaar : bij slechte verbranding is de geur waarneembaar en de rook zichtbaar. Durf je mee luidop zeggen dat mazout veilig is?